Przed skorzystaniem z naszych usług imigracyjnych, oferujemy:
* Spersonalizowaną ocenę twoich kwalifikacji
* Odpowiedź e-mail na Twoje zapytania

Gdy skorzystasz z naszych usług imigracyjnych:
* Zorganizujemy osobiste spotkanie z jednym z naszych prawników w Warszawie (w sprawie osobistych spotkań na Ukrainie prosimy dzwonić do biura w Warszawie);
* Zorganizujemy telefoniczną rozmowę z naszą kancelarią;
* Określimy kanadyjską kategorię imigracyjną;
* Przygotujemy, udoskonalimy i złożymy Twój wniosek;
* Skontaktujemy się z Kanadyjskim Urzędem ds. Wiz Imigracyjnych (Canadian Immigration Visa Office);
* Przygotujemy Ciebie do Twojej indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej;
* Będziemy śledzić Twój wniosek do momentu, gdy Kanadyjska wiza imigracyjna (decyzja Rezydenta Stałego) zostanie wydana

* Znalezienie pracy w Kanadzie
* Czas rozpatrzenia Kanadyjskiego Wniosku Imigracyjnego
* Udokumentowanie doświadczenia zawodowego
* Udokumentowanie znajomości języka angielskiego

* Narzędzia do szukania pracy
* Kreator CV
* Usługi dotyczące zezwolenia na pracę

* Weryfikacja kwalifikowalności oferty pracy
* Przygotowanie i złożenie Twojego wniosku
* Kontakt z odpowiednim biurem rządowym
* Śledzenie Twojej aplikacji do momentu, gdy kanadyjskie zezwolenie na pracę zostanie wydane

* Miesięczny biuletyn CIC Aktualności
* Kanadyjskie wiadomości imigracyjne na www.canadalawyer.eu
* Aktualności z Kanady przez stronę Facebook

* Niedopuszczalność zdrowotna
* Niedopuszczalność karna
* Odrzucenie wniosku
* Opóźnienia

Aby pomóc Tobie zaaklimatyzować się w Kanadzie:
* Zapewnimy Tobie nasze narzędzia do szukania pracy w Kanadzie (Canada Job Search Tool) oraz nasze zasoby związane z zatrudnieniem
* Przygotujemy Ciebie do przyjazdu do kanadyjskiego portu wejściowego (loty, zakwaterowanie itp.)
* Wyjaśnimy obowiązki kanadyjskiego rezydenta
* Udzielimy porad dotyczących obywatelstwa kanadyjskiego

Saad Syed professional immigration consultant www.canimlaw.com
O Nas

Saad Syed

Zastanawiasz się nad emigracją do Kanady? Prawnik z Toronto (Kanada) – Saad Syed pomoże swoim Klientom w poruszaniu się po zawiłościach kanadyjskiego prawa imigracyjnego. Obecnie istnieje sześćdziesiąt sposobów, by wyemigrować do Kanady, a nasz zespół oceni Twoje predyspozycje dla nich wszystkich. To tylko niektóre z powodów, dla których warto rozważyć konsultację z nami przed rozpoczęciem procesu emigracji do Kanady. Pomożemy Ci na każdym etapie procedury od jej początku do końca.

sig

B.Comm. (Hons.), J.D. (Juris Doctor)