Informacje ogólne

Kanadyjskie Prawo Krajowe determinuje, kto jest obywatelem Kanady. Obywatelstwo kanadyjskie zwykle otrzymywane jest w przypadku urodzenia się w Kanadzie, urodzenia za granicą, jeżeli przynajmniej jeden rodzic posiada obywatelstwo kanadyjskie i był urodzony w Kanadzie, lub w przypadku adopcji za granicą przez przynajmniej jednego obywatela Kanady.

Obywatelstwo kanadyjskie może być również przyznane stałemu mieszkańcowi, który przebywa na terenie Kanady przez dany okres.

Według Ustawy o obywatelstwie, obywatelem jest ten, kto:
* Urodził się w Kanadzie po 15.02.1977r.; lub
* Urodził się poza Kanadą po 14.02.1977r., a jeden z rodziców biologicznych był obywatelem Kanady; lub
* Uzyskał obywatelstwo kanadyjskie

Państwo Kanady dopuszcza podwójne obywatelstwo. Jednakże niektóre państwa nie zezwalają obywatelom na posiadanie podwójnego obywatelstwa (w tym obywatelstwa kanadyjskiego).

Osoby ubiegające się o obywatelstwo kanadyjskie, zobowiązane są złożyć podanie oraz przystąpić do egzaminu. Dzieci poniżej 18. roku życia i dorośli powyżej 60. roku życia nie muszą pisać egzaminu. Egzamin wymaga bardzo dobrej znajomości języka angielskiego lub francuskiego i dotyczy ogólnej wiedzy dotyczącej historii, geografii i systemu politycznego Kanady. Pytania egzaminacyjne oparte są na podstawie książki pod tytułem „A Look at Canada”, wydanej przez Citizenship Canada.

Kiedy aplikować

Aby ubiegać się o obywatelstwo, kandydat musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Przed złożeniem wniosku wnioskodawca powinien przebywać w Kanadzie przez pewien okres. Podanie nie będzie rozpatrzone, jeżeli zostanie złożone za wcześnie. Opłata związana ze złożeniem wniosku nie jest refundowana.

Uprawnienia do aplikacji

Wnioskodawca powinien przebywać w Kanadzie przez 3 z ostatnich 4 lat bezpośrednio poprzedzających datę złożenia wniosku i po uzyskaniu statusu stałego rezydenta. Pobyt osób posiadających status tymczasowego rezydenta, poprzedzony datą przybycia do Kanady, może wynosić maksymalnie 1 rok. Wszelkie statusy tymczasowego rezydenta, przed uzyskaniem statusu stałego rezydenta, liczą się jako połowa czasu.

Pojęcie stałego pobytu wymaga ustalenia okresu, w jakim wnioskodawca przebywa w Kanadzie przez wymagany okres 3 lat w ciągu 4 lat poprzedzających datę złożenia wniosku. Wnioskodawca musi wykazać, że jest w stanie zamieszkać i utrzymać się w Kanadzie w celu uzyskania pozwolenia na kontynuację pobytu w Kanadzie. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat powyższej procedury.

Dzieci

Dzieci poniżej 18. roku życia nie są zobowiązane do wcześniejszego pobytu w Kanadzie, jeżeli jeden z rodziców jest obywatelem Kanady lub ubiega się obywatelstwo. Gdy dziecko otrzyma status stałego rezydenta, rodzic może ubiegać się o obywatelstwo dla dziecka.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat procedury ubiegania się o obywatelstwo.

When to Apply

It is important to be sure that the Applicant is eligible to apply for citizenship. Applicants must acquire the requisite number of days in Canada before applying for citizenship. If the Applicant applies too early, they will not be eligible. There is no refund of the processing fee.

Eligibility to Apply

The Applicant must have resided in Canada for three (3) of the past five (5) years immediately prior to his/her application, and after having obtained permanent residency.

For further information regarding the procedures for applying for Canadian citizenship, please contact our office.

We offer a range of exclusive services to help you to immigrate to Canada beginning with an assessment of your Canadian immigration eligibility to easing your settlement in Canada.

Jak możemy ci pomóc?

Oferujemy szereg usług, które pomogą Ci wyemigrować do Kanady.