Informacje ogólne

Wizy tymczasowego pobytu umożliwiają obywatelom obcych krajów wjazd do Kanady na czas określony w celach biznesowych lub turystycznych. Cudzoziemcy z niektórych krajów nie potrzebują wizy na pobyt czasowy, aby wjechać do Kanady (patrz lista poniżej). Cudzoziemcy z innych krajów muszą uzyskać wizy na pobyt czasowy przed wjazdem do Kanady. Podobnie małżonkowie i osoby pozostające na utrzymaniu tych, którzy czasowo przebywają w Kanadzie, mogą również być zobowiązani do uzyskania wizy na pobyt czasowy, w zależności od kraju ich pochodzenia.

Wizy na pobyt czasowy nie pozwalają Cudzoziemcowi pracować w Kanadzie. Przy podejmowaniu decyzji, o który rodzaj dokumentu imigracyjnego należy się ubiegać, należy pamiętać o różnicy między wizą na pobyt czasowy a zezwoleniem na pracę. Wiza na pobyt czasowy pozwala cudzoziemcowi dostać się do Kanady i pozostać w Kanadzie na określony okres czasu. Zezwolenie na pracę pozwala cudzoziemcowi na podejmowanie zatrudnienia w Kanadzie.

Cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Kanadzie, są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na pracę. Cudzoziemiec może również potrzebować wizy na pobyt czasowy, jeśli chce podróżować do i z Kanady. Wymóg uzyskania wizy na pobyt czasowy będzie zależał od kraju pochodzenia cudzoziemca. Jeżeli cudzoziemiec, który już przebywa w Kanadzie na wizie na pobyt czasowy, chce rozpocząć pracę w Kanadzie, musi on uzyskać zezwolenie na pracę z kanadyjskiego Konsulatu, Ambasady lub High Commission za granicą.

Rodzaje wiz na pobyt czasowy

Istnieją trzy rodzaje wiz na pobyt czasowy; są to:

* Wiza jednokrotna – pozwala cudzoziemcowi na tylko jeden wjazd do Kanady;

* Wiza uprawniająca do wielokrotnego przekroczenia granicy – pozwala ona cudzoziemcowi na nieograniczony wjazd do Kanady do czasu utraty ważności wizy;

* Wiza tranzytowa – umożliwia przekroczenie granicy Kanady dla cudzoziemców, którzy podróżują, a ich przesiadki w lotach lub przystanki znajdują się w Kanadzie, na mniej niż czterdzieści osiem (48) godzin, ale których kraj pochodzenia wymaga wizy.

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania wizy na pobyt czasowy

* Obywatele niektórych państw (skontaktuj się z naszą firmą w celu uzyskania aktualnej listy);

* Osoby legalnie dopuszczone do Stanów Zjednoczonych na pobyt stały;

* Obywatele brytyjscy i obywatele brytyjskich terytoriów zależnych, których obywatelstwo wywodzi się z urodzenia, pochodzenia, rejestracji lub naturalizacji w jednym z brytyjskich terytoriów zależnych: Anguilla, Bermudy, Wyspy Dziewicze, Kajmany, Falklandy, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Św. Helena lub Wyspy Turks i Caicos;

* Osoby posiadające ważny i odpowiadający Specjalnemu Regionowi Administracyjnemu paszport, wydany przez rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej;

* Osoby posiadające paszporty lub dokumenty podróży wydane przez Stolicę Apostolską.

Badania lekarskie

Cudzoziemcy, którzy planują odwiedzić Kanadę na więcej niż sześć (6) miesięcy i którzy zamieszkiwali w danych krajach w ciągu roku przed ich przyjazdem do Kanady, będą zobowiązani do poddania się badaniom lekarskim przed uzyskaniem wizy na pobyt czasowy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury ubiegania się o wizy na pobyt czasowy, prosimy o kontakt z naszym biurem.

We offer a range of exclusive services to help you to immigrate to Canada beginning with an assessment of your Canadian immigration eligibility to easing your settlement in Canada.

Jak możemy ci pomóc?

Oferujemy szereg usług, które pomogą Ci wyemigrować do Kanady.